Čo znamená Fat Mouth

Označuje ľudí, ktorí príliš veľa hovoria

V pravidelnom seriáli jazyk blues vám dnes prezradíme, čo znamená fráza Fat Mouth. Vo všeobecnosti sa ňou označujú ľudia, ktorí príliš veľa hovoria. V angličtine používanej na americkom kontinente sa slovné spojenie objavilo už okolo roku 1600. Lingvisti sa domnievajú, že tento slang pochádza zo slovného spojenia da-bato, ktoré používal africký kmeň Mandingov a označoval niekoho kto neprimerane a veľmi veľa rečnil – hlavne v prípadoch, keď išlo o zbalenie dievčaťa. Inými slovami – dnes sa tomu v našom slangovom jazyku hovorí: „tlačiť kaleráby do hlavy“, alebo ak chcete rečami namotávať.

Tommy Johnson vo svojej skladbe “Big Fat Mama Blues,” spieva v metaforách, že skutky sú oveľa dôležitejšie ako prázdne reči:  „Every time the meat shake, Fat mouth lose a home“

Big Fat Mama Blues
Tommy Johnson

Crying, big fat mama, meat shaking on her bones
Time the meat shake, it’s a skinny woman lose a home

Well, I’m going away, mama, won’t be back till fall, won’t be back till fall, mmmm
Going away, mama, won’t be back till fall, big fat mama with the meat shake on her bones

Well, aaah, mmm, got to murmur, got to murmur low, mmm
No need to holler, I got to murmur low
Big fat mama, Lord, meat shake on her bones

Every time the meat shake, fat mouth lose a home, fat mouth lose a home, mmm
Time the meat shakes, it’s a fat mouth lose a home
Time the meat shakes, it’s a fat mouth lose a home

Mmm, what’s the matter rider?
Where did you stay last, where did you stay last night, mmm?
What’s the matter rider?
Where did you stay last night?
Hair all down, baby, and you won’t treat me right

Ján Sklenár
Apríl 2017