Livin´ Blues

Bratislava

Bluesový festival Living Blues Bratislava

V tomto roku zrealizuje festival Livin´ Blues 2023. Vznikol ešte v roku 1993 a stal sa nasledovníkom letného Rhytm & Blues festivalu Rača. Bluesový festival si vyžadovala doba, bluesové skupiny síce hrávali po baroch, krčmách a kultúrnych domoch, no chýbala konfrontácia so zahraničnými bluesovými scénami. Festival Livin Blues sa od začiatku orientoval na okolité krajiny, čo napomáhalo a stále napomáha utužovaniu kontaktov so zahraničnými hudobníkmi a v jednotlivých ročníkoch sa snaží predstavovať z domácej scény nielen nové súbory, ale aj bluesové stálice. Neraz dochádza i ku vzniku zoskupení hudobníkov iba na tento festival.

Festival Livin Blues 2023 Bratislava