Dobrofest

Trnava

V piatok 23. marca sa konal v Trnave Malý Dobrofest 2018 Koncert pre Johna Dopyeru

Festival Dobrofest 2023 v Trnave je koncertom pre Johna Dopyeru, venovaný tomuto slovenskému vynálezcovi rezofonickej gitary. Je pripomenutím slávneho festivalu Dobrofest, ktorým sa celé Slovensko nezmazateľne zapísali na medzinárodnú hudobnú mapu a dostali do povedomia hudobníkov na celom svete. Každoročne na Malom Dobrofeste účinkujú významní slovenskí hráči na Dobro a zahraniční hostia.

Dobrofest 2023 Trnava Festival Dobrofest 2023 Trnava