Časopis Twój Blues

Poľský bluesový štvrťročník

twojblues

Blues Music ponúka slovenským bluesovým fanúšikom možnosť stretávať sa s týmto jedinečným časopisom pravidelne v štyroch vydaniach.

Poľský časopis Twój Blues patrí svojim obsahom i vysokou úrovňou grafickej úpravy k najlepším svojho druhu na svete. V minulom roku mu americká Blues Foundation udelila svoju výročnú cenu Keeping the Blues Alive v kategórii Najlepšie tlačové médium. Toto zaslúžené medzinárodné uznanie prišlo práve v dobe, keď štvrťročník zasvätený bluesovej hudbe a dianiu na bluesovej scéne slávil 10. výročie svojho jestvovania. Twój Blues sa stal takto nielen prvým poľským ale aj prvým bluesovým časopisom z bývalej východnej Európy, ktorý v tridsaťročnej histórii udeľovania cien Keeping The Blues Alive získal toto prestížne ocenenie.

Twój Blues prináša na skoro 70 stranách už jedenásty rok pravidelne každé tri mesiace aktuálne informácie nielen z poľskej ale i zo svetovej bluesovej scény, ilustrované množstvom farebných i čiernobielych fotografií. Súčasťou časopisu je vždy prílohové bluesové CD. Pre slovenského čitateľa nie je žiadny problém porozumieť obsahu a nájde v ňom informácie o dianí na Slovensku či v Čechách.

Informácie o predplatnom časopisu Twój Blues, 4 vydania, poľský jazyk, 80 strán, prílohové CD.

Slovenská republika
Tel: + 421 (0) 944 230 705
info@slovakblues.com

Česká republika
Tel: + 420 723 396 171
twoj.blues.cz@seznam.cz

Bluesový časopis Twój Blues Bluesový časopis Twój Blues. Bluesový časopis Twój Blues Bluesový časopis Twój Blues