Čo znamená Chump

Ide o niekoho, kto sa dá podviesť či napáliť

V dnešnom seriáli Jazyk blues vám prezradíme aký význam má v blues slovo Chump. Ide o niekoho, kto môže byť smoliarom, či jednoducho hlupákom, ktorý sa dá podviesť či napáliť. A hocijaký muž sa môže stať „chumpom“ ak sa do toho zapletie žena.

Slovo Chump je zrejme odvodené od starého slova Kumba pochádzajúceho zo Škandinávie – čo v preklade znamená „kus dreva“ a má zrejme spojitosť so slangovým označením „blockhead“ čo môžeme voľne preložiť ako truľo. Ďalšia teória ktorá objasňuje význam tohto slova je odvodená od slova „Chum“, čo bol termín ktorým sa označoval spolubývajúci vo väzení v začiatkoch 60 rokoch.

Blind Arthur Blake v jeho Chump Man Blues spieva: „Býval som múdrym a rozvážnym mužom, ale žena zo mňa urobila vola“.

Chump Man Blues
Blind Arthur Blake

I’m goin‘ to the river folks and take a great big jump
I’m goin‘ to the river folks and take a great big jump
I used to be a wise man, but a woman made me a chump

It sure is funny how hard a man can fall
It sure is funny how hard a man can fall
When he gets to thinkin‘ one woman has got it all

My baby throwed me out and I started walkin‘ down the tracks
My baby throwed me out and I started walkin‘ down the tracks
Then I went home and begged her to take me back

She ain’t no good, but I can’t quit her somehow
She ain’t no good, but I can’t quit her somehow
I used to be a wise cat but this woman has turned me down

She don’t act sweet. she’s the mean and naggin‘ kind
She don’t act sweet. she’s the mean and naggin‘ kind
She’s got a quiver, make a drunk man lose his mind

Ján Sklenár
Apríl 2017