Čo vyjadruje slovo Rock

Rockin, presne tak tomu hovoríme keď začneme spievať piesne rieky

Koreňe slova „Rock“ môžeme nájsť v západnej Afrike ako etymón k slovu „rak„, čo znamená doslova tanec. Medzi otrokmi v tzv. Novom svete sa veľmi rýchlo rozšíril pojem „Rocking„, ktorým sa označoval stabilný rytmus počas vykonávania ťažkej manuálnej práce.

Jeden odsúdený Afroameričan povedal Brucevi Jacksonovi, ktorý pripravoval kolekciu pracovných piesní: „Voláme to Rockin. Presne tak tomu hovoríme keď začneme spievať piesne rieky. Zdvíhame svoje sekery hore a v rovnakom čase klesajú dole. Proste rock„.

Čo vyjadruje slovo Rock

Slovo „Rocking“ sa koncom 18 str. začalo objavovať aj v afroamerických cirkevných obradoch. Kongregácia tancovala v kruhu okolo okrúhleho stola a nasledovala diakona v pravidelnom rytmickom kroku. No a úlohou diakona bolo priviesť farníkov k absolútnemu vytrženiu. Počas piesni ľudia kričali, spievali s rukami nad hlavou, tlieskali, upadali do mdlôb. Zalieval ich pot a jedine tak sa vraj mohli očistiť a byť spasení. Mali byť zasiahnutý duchom svätým. No a táto činnosť a následná extáza sa označovala aj pomenovaním „Rockin The Church“.

Vypočujte si historickú nahrávku, ktorá bola zaznamenaná Alanom Lomaxom na Farme Parchman v rokoch 1947-48. Vyšla na kompilácií Negro Prison & Blues Songs. Budete mať možnosť počuť ako kedysi otroci zborovo spievali pri ťažkej manuálnej práci v rytme dopadajúcich sekier a kde je skutočný pôvod slova a hud. štýlu ktorý dnes označujeme ako rock.

Jano Sklenár
Október 2017