Vyšlo nové číslo časopisu Twój Blues

Drazí čtenáři !

Vyšlo nové číslo časopisu Twój BluesVypadá to, jakoby od vydání předchozího TB uplynula věčnost, a ne jako obvykle čtvrtletí. Březnové číslo jsme dávali do tisku systémem zdánlivě vypracovaným roky. Ale již v době odesílání souborů do tiskárny se ten doposud známý svět začal rozpadat, dynamicky se vyvíjející epidemiologická situace motivovala několik inzerentů ke stažení jejich reklam.


Když březnové číslo opustilo tiskárnu, bylo jasné, že čím dál tvrdší opatření a zásahy do našeho života kvůli COVID-19 zabrání uskutečnění ohlášených koncertů a festivalů, což povede k výraznému snížení našeho rozpočtu o příjmy z reklamy. Uzavření většiny prodejen EMPiK v polovině března bylo dalším hřebíkem do rakve, protože polovina nákladu časopisu zůstala ležet v uzavřených prodejnách bez jakékoliv perspektivy prodeje. A aby toho nebylo málo, z Ministerstva kultury a národního dědictví přišlo odmíntnutí naší žádosti o grant. Po pravdě, koncem března se nám smrt podívala do očí a scénáře naší budoucnosti byly stále tragičtější.


Rozhodli jsme se však nevzdávat se. Sílu a naději nám dal ohlas, s nímž se setkala naše výzva k zakoupení aktuálního TB se zasláním přímo z redakce a žádost o pomoc při získání nových předplatitelů. Neustále se nás dotýká neslábnoucí velkorysost mnoha z vás pod heslem „předplatné plus” přinášející nám další prostředky, stejně jako prohlášení drtivé většiny našich redakčních kolegů o ochotě pokračovat ve spolupráci (bez ohledu na to, jak skromné finanční podmínky můžeme nabídnout). Po analýze nákladů a všech možných způsobů jak ušetřit peníze jsme začali pracovat na příštím vydání. Rozhodli jsme se, že letní číslo časopisu bude vydáno černobíle s co nejnižšími náklady, které můžeme pokrýt pouze příjmy z prodeje. Samozřejmě jsme se ujistili, že zavedená omezení a úpravy neovlivní úroveň časopisu ani jeho přitažlivost pro čtenáře. Krátce před odesláním tohoto čísla do tisku přišla z Ministerstva kultury a národního dědictví nečekaně dobrá zpráva: naše opakované odvolání k udělení dotace bylo kladně schváleno. Děkuji tedy Ministerstvu kultury a národního dědictví za toto rozhodnutí, protože ačkoliv jsou časy stále těžké, grant nám dává alespoň částečnou nezávislost na příjmech z reklamy v situaci, kdy se v dohledné době nepočítá s návratem hudebních událostí a příjem z reklam je minimalizován téměř na nulu.


Na obalu je grafický motiv „Bluesa-Kalarusa” – letošních cen pro vítěze naší ankety „Blues-Top”, které jsme však v dubnu poprvé za 16 let nepředali, protože Gala Blues Top 2019 i celý festival Bluestracje jsme museli zrušit. Nový termín akce jsme naplánovali na 12. září v MKD Batory v Chorzowie. Budou už existovat podmínky, aby k tomu došlo ? Dnes nevíme, ale sledujte nás na internetu, držte nám palce a mějte dobrou mysl. Nechť je tento „Blues-Kalarus” na obale časopisu symbolickou cenou pro všechny čtenáře, protože díky vám existujeme!


Toto vydání TB je speciální několikrát, nejen kvůli obalu. Jak si určitě všimnete, změnila se celá grafická tvář časopisu. Novou autorkou je Zosia Mytysik. Trvání pandemie mírně zpozdilo vydání knihy „Mój blues” (kterou však již dostal každý, kdo si jí objednal před premiérou) a vydání alba, které mělo být dárkem pro předplatitele k TB 81. Místo toho dostanou předplatitelé zajímavá alba z našich redakčních a agenturních zdrojů. Ze známého důvodu v TB 81 nenajdete část „Koncerty a festivaly”, ale o tom, jak si poradit v obtížném čase pandemie vám sdělí dívky z Ornery Broad, Roger Stolle z Clarksdale, členové skupiny Diapositive, Leszek Cichoński a Danny Bryant. Věřím, že se vám tyto i další texty budou líbit. Ale současně s vydáním tohoto čísla TB přichází také dobré zprávy: s velkou radostí vítám ve skupině blízkých spolupracovníků další představitele mladé, schopné generace publicistů Bożenu Mazur, Pawła Cybulskiego a Rafała Marczaka, jejichž texty se stále častěji objevují na našich stránkách.


Smutné však bude letošní léto bez festivalů. Osobně mi bude chybět nejen hudba, ale i její společenský rozměr a to bluesové toulání po zemi i Evropě, které jsme bez přestávek konali po mnoho let. Je těžké představit si tuto nadcházející letní sezónu! Čtení „Twojego Bluesa” vám však nebude chybět a my začneme pracovat na příštím vydání. Nepřestávejte v přesvědčování svých bluesových přátel, aby si koupili, nebo ještě lépe, předplatili si náš časopis! Buďte zdraví … udržujte odstup !

Andrzej Matysik
Šéfredaktor
19/06/2020