Prihláste svoje CD do svetovej súťaže v USA!

Bluesový album vydaný vlastným nákladom

Združenie SLOVAKBLUES je oficiálnym členom svetovej asociácie The Blues Foundation, ktorá sídli v Memphise, v americkom štáte Tennessee a združuje partnerské bluesové spoločnosti a individuálnych členov z celého sveta. Toto členstvo nám umožňuje prezentovať slovenský blues a jeho interpretov aj v celosvetovom meradle. Aj tento rok dávame šancu slovenským bluesovým umelcom nominovať svoj album do celosvetovej súťaže International Blues Challenge bluesový album vydaný vlastným nákladom (Best Self – Produced CD).

Prihláste svoje CD do svetovej súťaže v USA!

Podmienky účasti:
– CD musí byť vydané vlastným nákladom – nie oficiálnym vydavateľom.
– Kapela, duo, trio alebo sólista musí pochádzať zo Slovenska.
– Nahrávka vznikla v období od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019.

Ak spĺňate všetky tieto podmienky a veríte si, neváhajte, a kontaktujte nás na tel. 0944 230 705, alebo emailom: info©slovakblues.com. Uzávierka pre prihlásenie je 15. septembra 2019.

Ľuboš Beňa
predseda
SLOVAKBLUES, o. z.