Darujte nám 2 % dane

Ako poukázať 2% dane

Darujte 2 % z daní a podporíte blues a bluesovú hudbu na Slovensku. Dve percetá z daní darujte pre občianske združenie SLOVAKBLUES a internetový portál BLUESMUSIC. Použijeme 2 percentá z daní na propagáciu bluesovej hudby, podporu bluesových skupín, bluesových festivalov. Vaše dve % z daní využijeme na podporu mladých slovenských bluesových umelcov

Vaše 2 % z daní nám pomôžu ešte viac k aktívne činnosti a popularizácii bluesovej hudby na Slovensku. Dve percentá, ktoré venujete pre občianske združenie SLOVAKBLUES, o. z.  použijeme na podporu slovenských bluesových skupín a hudobníkov. Formou vzdelávacích workshopov pomôžeme mladým umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu.

Ako poukázať 2% z daní:
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto 2 percentá poukazuje:

Zamestnanci
– Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
– Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Údaje o prijímateľovi sú už vyplnené.
– Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite alebo doručte formuláre (potvrdenie + vyhlásenie) daňovému úradu v mieste vášho bydliska ***.

***  Niekedy stačí (záleží na ústretovosti zamestnávateľa), ak odovzdáte vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ doplní a potvrdí vo Vyhlásení výšku zaplatenej dane a vypočíta 2 % z dane. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane potom doručí daňovému úradu. 

Fyzická osoba a fyzická osoba živnostník
– V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.
– Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad.

Právnické osoby
– V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
– Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad.


Údaje o prijímateľovi

IČO:  42404541
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SLOVAKBLUES, o. z.
Sídlo – ulica: Predmestie
Súpisné/orentačné čislo: 1572/125
PSČ: 90901
Obec: Skalica


Ďakujeme za podporu
Ľuboš Beňa
predseda
SLOVAKBLUES, o. z.