John Edward Dopyera (1929 -2014)

Zomrel syn vynálezcu rezofonickej gitary - dobro

Z USA prišla smutná správa, že 12. novembra umrel vo veku 85 rokov John Edward Dopyera, syn vynálezcu rezofonickej gitary – dobro. Napriek tomu, že bol „len“ synom Johna Dopyeru a dokonca na dobro ani nehral, pre propagáciu tejto jedinečnej gitary spravil veľmi veľa. O muziku sa zaujímal, mal ju rád, rozumel jej a bol aj akýmsi správcom otcovej pozostalosti, ktorej sa venoval povedľa svojej profesie univerzitného profesora psychológie a písaniu odborných publikácií.

Dopyera 1

Nebohý John E. Doypera má veľkú zásluhu na tom, že Slovensko objavilo Johna Dopyeru ako svojho významného rodáka, i na tom, že Američania sa dozvedeli o slovenskom pôvode jeho otca. Roku 1990 pri svojej prvej návšteve Slovenska priniesol kópie historických dokumentov, fotografie i niekoľko nástrojov z otcovej zbierky, ktoré najprv obehli Slovensko na malej putovnej výstave a potom ich daroval Slovenskému národnému múzeu, ktorého hudobný depozitár sa nachádza práve v Dolnej Krupej odkiaľ Dopyerovci pochádzali. John E. Dopyera bol inšpirátorom myšlienky založenia festivalu venovaného pamiatke jeho otca – trnavského Dobrofestu a aj vďaka nemu organizátori získali kontakty na takých známych amerických hráčov ako Jerry Douglas či Bob Brozman.

Dopyera 2

John E. Dopyera so sestrou Anne preberajú roku 2005 z rúk slávneho dobristu Jerry Douglasa cenu Medzinárodnej bluegrassovej asociácie (IBMA) určenú pre Johna a Rudyho Dopyeru in memoriam.

V rokoch 1990-2001 spolu so svojou manželkou a sestrou päťkrát navštívil Slovensko, Trnavu a samozrejme aj Dobrofest, ktorého bol členom čestného riaditeľstva. Keďže jeho snaha oficiálne zorganizovať podobný festival aj v USA nemala úspech, v predchádzajúcich rokoch, keď býval v severozápadnej Pennsylvánii, každoročne v júli aspoň súkromne pozýval do svojho domu hudobníkov na tzv. „ResoGathering in the Woods“, kde po celý týždeň znel nádherný zvuk dobra a rezofonických gitár.

John E. Dopyera už nie je medzi nami, pobral za svojim otcom, no zostáva tu nezodpovedaná otázka: kto prevezme jeho štafetu? Kto sa bude po jeho smrti a skolabovaní Dobrofestu v Trnave starať o jedinečné kultúrne dedičstvo, ktoré nám tu Dopyerovci zanechali?

Bonzo Radványi
November 2014