Jazz Blues Jamboree hľadá nové talenty

Zahrajte si na medzinárodnom festivale v Nových Zámkoch

Dňa 3. novembra 2018 sa v zrekonštruovanom kine Mier v Nových Zámkoch uskutoční v poradí už 14. ročník tradičného festivalu Jazz Blues Jamboree 2018. Tento medzinárodný festival je považovaný za jeden z najväčších sviatkov priaznivcov americkej hudby na Slovensku a aj tento rok bude opäť prebiehať na dvoch pódiách. A práve na jednom z nich, na „Malom Stage“ kina Mier prebehne súťaž kapiel a sólistov. O víťazovi rozhodnú návštevníci festivalu a interpret s najväčším počtom diváckych hlasov si zabezpečí účasť v hlavnom programe nasledujúceho ročníka Jazz Blues Jamboree 2019.

Jazz Blues Jamboree hľadá nové talenty

Prijímanie prihlášok: Od 17. 9. 2018 do 17. 10. 2018 do 24:00 hodiny.

Prihlášku si stiahnite tu, vyplňte, naskenujte a zašlite emailom alebo vytlačenú na poštovú adresu Kina Mier: E-mail: kinomier@novezamky.sk, Adresa: Kino Mier, Nám. Gy. Széchényiho 9, 94002 Nové Zámky.

Podmienky pre účasť v súťaži:
– Účastník musí mať trvalý pobyt na Slovensku (pri kapele aspoň nadpolovičná väčšina jej členov).
– Účastník sa musí prezentovať tvorbou v žánroch jazz/blues/folk/folk-blues/blues-rock/rock´n´roll a pridružených žánrov.
– Účastník musí v určenom termíne doručiť riadne vyplnenú prihlášku, fotografiu a nahrávku prostredníctvom e-mailu alebo poštou, prípadne zaslať link na zverejnenú audio alebo video ukážku.
– Texty piesní nesmú byť politicky orientované, nesmú podnecovať rasovú, národnostnú, náboženskú, sexuálnu či inú nenávisť.
– Na zaradenie do súťaže nie je právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné, ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v hotovosti.
– Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže
– Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v pravidlách súťaže.
– Účastník dáva svojou registráciou usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov.
– Pre účasť v súťaži nie je vekové obmedzenie.

Výber účastníkov a priebeh súťaže:
Zo záujemcov, ktorí riadne splnili podmienky na účasť v súťaži, vyberie porota 4 finalistov. Dĺžka vystúpenia každého finalistu bude 30 minút v jednotlivých vstupoch: 19:30 h, 21:30 h, 23:30 h, 24:00 h.

Refundácia:
Účastníkom vzniká ich účasťou v súťaži nárok na refundáciu cestovných nákladov.

Kontakt na usporiadateľa:
Mgr. Libor Ondrejčík
kinomier@novezamky.sk
+421 907 937 064