Music in the Park

Kuchyňa

Séria letných koncertov Music in the Park

Séria letných koncertov Music in the Park v prírodnom prostredí Camping Parku Karpaty pri obci Kuchyňa. Multižánrový open air festival domácich a zahraničných umelcov z oblasti blues, country, rock, word music a elektronickej hudby.

KOncerty Music in the Park v prírodnom prostredí Camping Parku Karpaty pri obci Kuchyňa