Bluesová Střelnice

Kadaň

Medzinárodní festival Bluesová Střelnice 2018 se uskuteční na nádvoří Kulturního domu Střelnice ve městě Kadaň

Medzinárodní festival Bluesová Střelnice 2019 se uskuteční na nádvoří Kulturního domu Střelnice ve městě Kadaň a nabídne osobnosti slovenské a české bluesové scény, ale i zahraniční bluesové umělce z USA, Velké Británie a z Nemecka. Festival Bluesová Střelnice 2019 pořádá Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace ve spolupráci s Pure Music, z. s. za fi nanční podpory města Kadaně.

2. ročník festivalu Bluesová Střelnice 2019 Kadaň