Čo znamená Hobo

Nie všetci Hobos boli len bezcieľni tuláci a opilci

Dnes si v seriáli Jazyk blues priblížime slovo „Hobo“. Prví tzv. „Hobos“ boli poväčšine mladí chlapci – farmári, ktorí s malou batožinou a pracovným náčiním putovali po krajine aby si niekde našli prácu a zarobili. Presúvali sa výhradne vlakmi a v roku 1934 sa ich americkým kontinentom túlalo viac ako 1,5 milióna.

Nie všetci „Hobos“ boli len bezcieľni tuláci a opilci ako ich často označovali – mnohí z nich vďaka železničnej doprave, veľmi efektívne vypĺňali medzery na trhu práce a cestovali tam kde ich aktuálne potrebovali. V zime pomáhali s ťažbou dreva na severozápade, v lete boli pri žatvách v stredozápade, no a po lete sa presúvali na južné bavlníkové plantáže.

Každý „Hobo“ sa popri svojich potulkách priučil aj nejakému remeslu. Niekto bol dobrý obuvník, iní drotár či záhradník. No a ako hovorí jedno staré príslovie: „Hobo to je ten, ktorý pracuje a putuje. Tramp sníva a putuje no a vandrák iba pije a putuje“.

Hobo Blues
John Lee Hooker

When I first thought to hobo’in, hobo’in
I took a freight train to be my friend, oh Lord
You know I hobo’d, hobo’d, hobo’d, hobo’d
Hobo’d a long, long way from home, oh Lord

Yes, my mother followed me that mornin‘, me that mornin‘, boy
She followed me down to the yard, oh yeah
She said, „My son he’s gone, he’s gone, he’s gone
Yes, he’s gone in a poor some wear, oh yeah“

Yes, I left my dear old mother, dear old mother
I left my honor, need a crime, oh Lord
Take care of my child
Take care, take care of my child

Ján Sklenár
Február 2017